Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby

W lasach nadleśnictwa dominują siedliska borowe, które zajmują ponad 65% powierzchni: BMśw – 48%, Bśw – 13%, i inne.

Siedliska lasowe stanową ponad 30% powierzchni: LMśw – 20%, LMw – 4%, i inne. Ponad 4% stanowią olsy (szczegóły na wykresie poniżej).

     Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Żednia jest sosna, która panuje na 73,51% powierzchni leśnej zalesionej. Na dużo mniejszym areale występują drzewostany z panującym świerkiem (10,60%), brzozą (7,71%) czy olszą (6,37%). Udział pozostałych gatunków nie przekracza jednego procenta powierzchni leśnej zalesionej.