Przetargi i zamówienia

Niniejszym informujemy, iż aktualne ogłoszenia przetargowe zamieszczone są na stronie BIP Nadleśnictwa Żednia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_zednia/zamowienia_publiczne.

 


Zamówienie poniżej progów unijnych

Żednia, dn. 16.11.2018r.

Nadleśnictwo Żednia ogłasza zamówienie pod nazwą "Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Nadleśnictwa Żednia". Znak sprawy: ZG.0420.15.2018.ZGV.

W załączeniu:
1. Formularz oferty wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy (pobierz).