Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są formą indywidualnej ochrony przyrody, której podlegają obiekty o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Żednia znajdują się dwa pomniki. Są to sosny pospolite w wieku powyżej 270 lat, o obwodzie 365 i 295 cm oraz wysokości odpowiednio 35 i 30 m.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się dodatkowo grupy drzew, aleje drzew oraz głazy narzutowe uznane za pomniki przyrody.