Wydawca treści Wydawca treści

Obszary wyłączone

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Żednia wyznaczyło obszary ochrony ekosystemów reprezentatywnych w ramach krajobrazu (obszary wyłączone z użytkowania, obszarynie objęte gospodarowaniem, "ONG").

Do obszarów wyłączonych z użytkowania zliczono:

  • wydzielenia w istniejących rezerwatach przyrody, w których nie planuje się wykonywania zabiegów;
  • tereny podtapiane na skutek działalności bobrów;
  • siedliska priorytetowe dla UE - 91D0 -2a (sosnowy bór bagienny), 91D06 (sosnowo -brzozowy las bagienny), 91D05 (borealna świerczyna bagienna), 91E0b (łęg jesionowo-olszowy);
  • obszary, na których nie jest uzasadnione prowadzenie gospodarki leśnej ze względów przyrodniczych, ekonomicznych i technicznych;
  • pozostawione do naturalnego rozkładu fragmenty 5% powierzchni użytkowanych rębnie.

AKTUALIZACJA OBSZARÓW NIEOBJĘTYCH GOSPODAROWANIEM "ONG"

- luty 2015 r.

W związku z ustanowieniem w 2014 r. planów zadań ochronnych dla obszarów Natura  2000: Puszcza Knyszyńska, Ostoja Knyszyńska, Dolina Górnej Narwi, Ostoja w Dolinie Górnej Narwi jak również opracowaniem  planu ochrony rezerwatu "Las Cieliczański", obszary nieobjęte gospodarowaniem zostały zaktualizowane.  Do dotychczasowej listy dodano powierzchnie, dla których PZO przewidują  wyłączenie z działań gospodarczych. Listę zredukowano o wydzielenia znajdujące się w granicach rezerwatu, dla których zaplanowano czynną ochronę.

Poniżej znajdują się aktualne dane dotyczące obszarów nieobjętych gospodarowaniem.


Mapy do pobrania:

 

Obszary nieobjęte gospodarowaniem w podziale na siedliskowe typy lasu - aktualizacja na dzień 27.02.2015 r.

                                                                                                                                                

Lp. Typ siedliskowy lasu Powierzchnia obszarów nieobjętych gospodarowaniem  [ha] % pow. danego siedliska reprezentowany w obszarach nieobjetych gospodarowaniem w stosunku do pow. siedliska w nadleśnictwie
1. Bs 0 0
2. Bśw 82,56 2,16
3. Bw 6,83 8,47
4. Bb 216,81 92,76
5. BMb 66,16 64,35
6. BMśw 80,23 0,59
7. BMw 37,78 7,31
8. LMśw 122,7 2,12
9. LMw 100,28 9,23
10. LMb 493,75 65,89
11. Lśw 58,83 7,3
12. Lw 116,54 17,27
13. Ol 194,53 29,04
14. OlJ 120,77 23,48
15. tereny nieleśne 229,23  
    1927,00  
  Powierzchnia ogólna nadleśnictwa [ha] % pow. ogólnej n-ctwa zajmowany przez obszary nieobjete gospodarowaniem  
  30114,42 6,4  

 

 

AKTUALIZACJA OBSZARÓW NIEOBJĘTYCH GOSPODAROWANIEM "ONG"

- 2016 r.

W związku z przejściem nawałnicy w dniu 17 czerwca 2016 r. oraz powstałymi na skutek wichury zniszczeniami zaktualizowano wykaz obszarów nieobjętych gospodarowaniem. Z dotychczasowej listy usunięto  powierzchnie, na których powstałe od wiatru szkody wymagały podjęcia prac związanych z usunięciem zagrożenia dla trwałości sąsiednich drzewostanów oraz bezpieczeństwa powszechnego.

Poniżej znajdują się aktualne dane dotyczące obszarów nieobjętych gospodarowaniem.

Mapy do pobrania:

Obręb Hieronimowo - jpg.

Obręb Michałowo - jpg.

Obręb Zajma - jpg.

Obręb Żednia- jpg.

Obszary nieobjęte gospodarowaniem w podziale na siedliskowe typy lasu - aktualizacja na dzień 01.12.2016 r.

 

Lp. Typ siedliskowy lasu Powierzchnia obszarów nieobjętych gospodarowaniem  [ha] % pow. danego siedliska reprezentowany w obszarach nieobjetych gospodarowaniem w stosunku do pow. siedliska w nadleśnictwie
1. Bs 0 0,00
2. Bśw 81,71 2,13
3. Bw 5,59 6,94
4. Bb 216,81 92,76
5. BMb 66,16 64,35
6. BMśw 80,31 0,59
7. BMw 23,47 4,54
8. LMśw 122,23 2,11
9. LMw 95,69 8,81
10. LMb 496,85 66,30
11. Lśw 58,83 7,30
12. Lw 115,14 17,06
13. OL 194,53 29,04
14. OLJ 120,77 23,48
15. tereny nielesne porośnięte roslinnością leśną 229,23  
  SUMA: 1907,32  
  Powierzchnia ogólna nadleśnictwa [ha] % pow. ogólnej n-ctwa zajmowany przez obszary nieobjete gospodarowaniem  
  30114,19 6,33  

 

AKTUALIZACJA OBSZARÓW NIEOBJĘTYCH GOSPODAROWANIEM "ONG"

- 2017 r.

Poniżej znajdują się aktualne dane dotyczące obszarów nieobjętych gospodarowaniem.

Mapy do pobrania:

1. ONG-obręb lesny Hieronimowo

2. ONG-obręb leśny Zajma

3. ONG-obręb leśny Żednia

4. ONG -obręb leśny Michałowo

Obszary nieobjęte gospodarowaniem w podziale na siedliskowe typy lasu - aktualizacja na dzień 01.12.2017 r.

Lp. Typ siedliskowy lasu Powierzchnia obszarów nieobjętych gospodarowaniem  [ha] % pow. danego siedliska reprezentowany w obszarach nieobjetych gospodarowaniem w stosunku do pow. siedliska w nadleśnictwie
1. Bs 0 0,00
2. Bśw 81,71 2,13
3. Bw 5,59 6,94
4. Bb 215,91 92,37
5. BMb 66,16 64,35
6. BMśw 80,08 0,59
7. BMw 23,47 4,54
8. LMśw 122,15 2,11
9. LMw 96,34 8,87
10. LMb 499,69 66,68
11. Lśw 58,83 7,30
12. Lw 117 17,34
13. OL 194,53 29,04
14. OLJ 119,77 23,48
15. tereny nielesne porośnięte roslinnością leśną 229,31  
  SUMA: 1910,54  
  Powierzchnia ogólna nadleśnictwa [ha] % pow. ogólnej n-ctwa zajmowany przez obszary nieobjete gospodarowaniem  
  30118,12 6,34  

 

AKTUALIZACJA OBSZARÓW NIEOBJĘTYCH GOSPODAROWANIEM "ONG"

- 2018 r.

W pliku do pobrania znajduje się zestawienie obszarów nieobjętych gospodarowaniem (stan na 31.12.2018r.)

Pobierz plik (pdf 234KB).

 

 

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących obszarów nie objętych gospodarowaniem

Nadleśnictwo Żednia informuje, iż konsultacje społeczne dotyczące obszarów nie objętych gospodarowaniem zostały zakończone w dniu 31.03.2011r.