Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie administrowanym przez RDLP Białystok w działalności edukacyjnej wykorzystujemy ponad 385 różnorodnych obiektów. Na terenie Nadleśnictwa Żednia udostępniamy do celów edukacyjnych wiaty edukacyjno-rekreacyjne z miejscami na ognisko oraz budynek w Podozieranach.

 

Wiata edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa Żednia

Przy siedzibie Nadleśnictwa Żednia w Żedni znajduje się wiata edukacyjno-rekreacyjna z miejscem na ognisko, mieszcząca ok. 80 osób. W sąsiedztwie wiaty ustawione zostały plenerowe gry edukacyjne, które wykorzystywane są w trakcie zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Z infrastruktury tej korzystają również osoby uprawiające aktywną turystykę. W pobliżu tego miejsca przebiegają liczne szlaki turystyczne: piesze (niebieski – „Napoleoński", żółty –„Skrajem Puszczy Knyszyńskiej"), rowerowy (czerwony) oraz szlak konny. 

 

Wiata edukacyjna na terenie szkółek leśnych w leśnictwie Podozierany

Na terenie szkółek leśnych, w leśnictwie Podozierany  znajduje się wiata wykorzystywana do zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Wiata mieści ok. 60 osób. W jej sąsiedztwie znajduje się miejsce na ognisko. Lokalizacja wiaty na terenie szkółek leśnych daje możliwość zapoznania się z gospodarką szkółkarską prowadzoną w Nadleśnictwie.

 

Budynek socjalno-edukacyjny na terenie szkółki leśnej w Podozieranach

Na terenie szkółki leśnej w Leśnictwie Podozierany znajduje się budynek z salą wykorzystywaną do zajęć edukacyjnych. Sala wyposażona jest w sprzęt multimedialny oraz stałą ekspozycję trofeów myśliwskich