Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Żednia
Nadleśnictwo Żednia
85 717 52 51
85 717 52 52

Żednia 5; 16-050 Michałowo; woj. podlaskie
NIP: 542-030-38-85
strona BIP: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_zednia

Godziny pracy: 7.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek).

 

Nadleśniczy
Jarosław Karpiuk
85 717 52 51
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Dworakowski
85 717 52 51
Główny Księgowy
Ewa Lewińska
85 717 52 51
Inżynier Nadzoru
Alina Bajko (obręb Zajma)
85 717 52 51
Inżynier Nadzoru
Mikołaj Chlabicz (obręb Hieronimowo)
85 717 52 51
Inżynier Nadzoru
Bogdan Kolenda (obręby Michałowo i Żednia)
85 717 52 51

Stanowisko ds. pracowniczych

Małgorzata Anna Sac
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 510 226 200

Dział Gospodarki Leśnej

Piotr Adamiec
Pozyskanie drewna, administrator SILP
Tel.: 508 032 456
Tamara Sidorowicz
Hodowla lasu, szkółkarstwo, lasy niepaństwowe
Tel.: 797 128 224
Adam Docnik
Ochrona lasu, ochrona p-poż, łowiectwo
Tel.: 85 717 52 51
Emilia Ostaszewska
Ochrona przyrody, certyfikacja, edukacja, projekty unijne
Tel.: 509 523 054
Bogdan Gryko
Stan posiadania, leśna mapa numeryczna
Tel.: 509523645

Zespół gospodarki drewnem (marketing)

Agnieszka Bosko
Sprzedaż drewna
Tel.: 508 032 426
Anna Oziabło
Sprzedaż drewna
Tel.: 797 128 226
Krzysztof Myszkiewicz
Sprzedaż drewna
Tel.: 508 032 441

Dział Finansowo-Księgowy

Urszula Trusewicz
Księgowy
Tel.: 797 128 223
Alina Sac
Księgowy
Tel.: 797 128 222
Sylwia Dąbrowska
Księgowy
Tel.: 857175251
Anna Kryszeń
Księgowy
Tel.: 510 226 208
Anna Lipska
Księgowy
Tel.: -

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Sylwia Dubowska
Sekretarz
Tel.: 85 717 52 51
Sylwia Wakuluk, w zastępstwie: Justyna Bójko
Sekretariat
Tel.: 85 717 52 51
Zdzisław Bogdanowicz
Sprawy budowlane
Tel.: 857175251
Ewelina Żurek
Gospodarka mieszkaniowa, zaopatrzenie
Tel.: -
Adam Sorko
Sprawy adm.-gosp.
Tel.: 85 717 52 51
Joanna Pańkowska
Sprawy adm.-gosp.
Tel.: 85 717 52 51

Straż Leśna

Tomasz Tokajuk
Komendant
Tel.: 508 032 458
Jerzy Bielenia
Strażnik leśny
Tel.: 508 032 459
Paweł Gul
Strażnik leśny
Tel.: 508 032 435