Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) wyznaczone zostały w oparciu o „Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

Ogólne zasady wyznaczania lasów HCVF w Nadleśnictwie Żednia

1. Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) wyznaczone zostały w oparciu o „Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

2. Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie: I konsultacje od 22.12.2008 r. do 31.01.2009 r., II konsultacje od 21.04.2009 r. do 31 .05.2009 r. oraz od 24.11.2009 do 31.12.2009 r.

3. Zakres planowanych na kolejne lata zabiegów gospodarczych w lasach HCVF podlega konsultacjom społecznym w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej w okresie sporządzania projektu planów gospodarczych na dany rok.

W opisie planowanych działań gospodarczych używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w zakładce „Plan urządzenia lasu".
 

Wykaz kategorii lasów HCVF - stan na dzień 01.12.2016 r. - plik do pobrania pdf.

 

Mapy lasów HCVF:

Ogólne zasady gospodarowania w lasach HCVF (pdf, 39KB).

Wykaz obrębów i leśnictw wg stanu 01.12.2016 r. - tabela pomocnicza do zamieszczonych powyżej zestawień (pdf, 22KB).

 


Informacja o konsultacjach

Nadleśnictwo Żednia informuje, iż poniżej umieszczone zostały planowane na rok 2017 zadania gospodarcze do wykonania w lasach HCVF.

Zestawienie zadań gospodarczych na 2017 r. w poszczególnych kategoriach lasów HCVF (pdf.)

Szczegółowe informacje  w zakresie danych zawartych w zestawieniu można uzyskać w biurze nadleśnictwa w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 730 -1530, zwracając się osobiście, telefonicznie  - 85 7175-251, bądź drogą e-mail na adres zednia@bialystok.lasy.gov.pl

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie.