Lista aktualności Lista aktualności

Położenie

Nadleśnictwo Żednia leży w zasięgu województwa podlaskiego, na terenie powiatów: białostockiego (gminy: Michałowo, Gródek, Zabłudów) i hajnowskiego (gmina Narew).

I. Informacje ogólne

Tereny nadleśnictwa rozciągają się pomiędzy rzekami Supraśl na północy i Narew na południu. Od wschodu granica Nadleśnictwa pokrywa się z granicą państwa z Białorusią, zaś od zachodu przebiega kilkanaście kilometrów od Białegostoku. Powierzchnia ogólna zasięgu terytorialnego nadleśnictwa to około 900 km2.

Nadleśnictwo Żednia należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i graniczy z Nadleśnictwami: Dojlidy, Supraśl, Waliły, Browsk i Bielsk.

Położenie i zasięg granic Nadleśnictwa Żednia przedstawia zamieszczona powyżej mapa (źródło: Elaborat Planu UL).


II. Charakterystyka przyrodniczo-leśna

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Żednia wynosi 30 070,78 ha z czego powierzchnia leśna i związana z gospodarką leśną wynosi 29 349,88 ha (stan na 1.01.2009r.). Nadleśnictwo Żednia położone jest między 23°13' a 23°57' długości geograficznej wschodniej oraz między 52°54' a 53°12' szerokości geograficznej północnej. Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną IBL zamieszczoną w Zasadach hodowli lasu z 2002r. Nadleśnictwo Żednia jest położone w II Krainie Przyrodniczo-Leśnej Mazursko-Podlaskiej, 5 Dzielnicy Wysoczyzny Białostockiej, w mezoregionach Puszczy Knyszyńskiej oraz Wzniesień Sokólsko-Białostockich.

Biorąc pod uwagę podział fizyczno-geograficzny Polski [Kondracki, 2000. Geografia regionalna Polski], omawiany teren określają następujące jednostki:

 • Megaregion: Europa Wschodnia,
 • Prowincja: Niziny Wschodniobałtycko-Białoruskie,
 • Podprowincja: Niziny Podlasko-Białoruskie
 • Makroregion: Nizina Północnopodlaska
 • Mezoregiony: Wysoczyzna Białostocka, Dolina Górnej Narwi.

Nadleśnictwo Żednia znajduje się w zdecydowanej większości w zasięgu dorzecza górnej Narwi. Zasięg terytorialny nadleśnictwa od południa sięga do zbiornika Siemianówka i rzekę Narew. Na północy granicę Nadleśnictwa wyznacza rzeka Supraśl. Przez obszar nadleśnictwa przepływa szereg mniejszych rzek, takich jak:

 • Płoska,
 • Starzynka,
 • Świnobródka,
 • Jałówka.

Występuje tu również jezioro dystroficzne Gorbacz (ok. 13ha) oraz wspomniany już wyżej - sztuczny zbiornik wodny Siemianówka (ok. 3tys.ha).

Klimat regionu cechuje krótki okres wegetacji, długi okres zalegania pokrywy śnieżnej, późne wiosenne i wczesne jesienne przymrozki, maksimum opadów przypadające na okres letni oraz dominacja wiatrów z sektora zachodniego [Lorenc, 1994. Ocena zmienności temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w okresie 1931-1993].

Oto kilka danych opisujących warunki klimatyczne na omawianym terenie:

 • średnia roczna temperatura: 6.8°C [średnia z okresu 1961-1995),
 • ilość opadów atmosferycznych – 593mm średnioroczne,
 • długość okresu wegetacyjnego – z reguły nie przekracza 190 dni.